Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Acte notariale

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliați temporar sau permanent în Republica Turcia pot beneficia la Ambasadă de următoarele servicii notariale:

 • Autentificarea procurii;
 • Autentificarea testamentului;
 • Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj;
 • Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
 • Legalizarea semnăturilor pe documente;
 • Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;
 • Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele;
 • Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
 1. certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc;
 2. certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie;
 3. certificarea timpului (datei) prezentării documentului;
 • Primirea documentelor la păstrare;
 • Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică;
 • Întocmirea protestelor de mare;
 • Asigurarea probelor.

 

AUTENTIFICAREA NOTARIALĂ A PROCURILOR

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă prezentînd următoarele documente:

 • un act de identitate valabil sau expirat  în original sau fotocopia acestuia (paşaport pentru calatorii în străinătate, buletinul de identitate);
 • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

Taxa: 

 • în numele persoanei fizice - 15 euro
 • în numele persoanei juridice – 30 euro

 

LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR DE PE DOCUMENTE

Pentru legalizarea semnăturilor pe documente (ex. declarații )cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, conform programului de lucru, prezentînd următoarele documente:

 • un act de identitate valabil sau expirat în original sau fotocopia acestuia (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
 • copia actului de identitate a persoanei menționate în documentul semnat sau informaţia exactă despre acesta (numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul actului de identitate), după caz datele  imobilului (adresa, număr cadastral), alte informații relevante.

Taxa: 05 euro

 

CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII FOTOCOPIILOR

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, conform programului de lucru, prezentînd următoarele documente:

 • un act de identitate valabil sau expirat în original sau fotocopia acestuia (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
 • originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.

Taxa: 01 euro

 

EFECTUAREA ŞI LEGALIZAREA TRADUCERII DOCUMENTELOR ŞI A EXTRASELOR DIN ELE

Ambasada efectuează traduceri din limba română în limba turcă a actelor de stare civilă, cazierelor judiciare, diplomelor de studii eliberate de autoritățile RM. Persoanele interesate urmează să se prezinte la Ambasadă, conform programului de lucru, prezentînd următoarele documente:

 • un act de identitate valabil sau expirat în original sau fotocopia acestuia (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
 • originalul actului care urmează a fi tradus.

Taxa: 11 euro

 

NOTĂ: La 08.04.2011, a intrat în vigoare Legea Nr. 21 din 17.02.2011 pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat.

Conform aliniatului 4 din articolul 42, în lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.

Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a legii în cauză, cetăţenilor Republicii Moldova, li se vor presta servicii consulare notariale (autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.) indiferent de statutul documentului de identitate moldovenesc deţinut (expirat, valabil, pierdut, sustras, deteriorat, etc).

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că, taxa pentru serviciile consulare și perfectarea actelor se achită în ziua depunerii cererii privind perfectarea actului, după ce este verificat setul de documente de către funcționarul consular.

 

Rechizite bancare:

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.