Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Alerta de călătorie

Publicat:Tue, 14/07/2020 - 16:00

Prin Hotărârea nr. 20 din data de 10 iulie 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova a decis prelungirea stării de urgență în sănătate publică până la data de 31 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Astfel, pe lângă măsurile sanitare și de siguranță rămân în vigoare și prevederile prin care este restricționată intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 august 2020, cu următoarele excepții:

1. membri de familie ai cetățenilor RM;

2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

5. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

6. persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

7. lucrătorii transfrontalieri;

8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de auto-izolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Toate Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în limba română și rusă, pot fi accesate aici: https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus