Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Apostila

Ce este Apostila?
 
Procedura de apostilare constă în aplicarea unei stampile speciale (semnată olograf sau electronic) pe documentul care urmează a fi utilizat într-un stat parte la Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizăarii actelor oficiale străine. Republica Moldova și Republica Turcia sunt părți la Convenția de la Haga.
 
Apostila dovedește că actul pe care a fost aplicată respectă cerințele de validitate reglementate de un stat.
 
În Republica Moldova instituția responsabilă de aplicarea apostilei este Ministerul Justiției, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82 (intrarea din spatele clădirii Ministerului Justiției).Pentru solicitarea aplicării e-apostilei în Republica Moldova - nu este nevoie de procură din partea titularului documentului. Orice persoană se poate adresa cu documentul în original, la Ministerul Justiției
 
În Republica Turcia Apostila se pune la Prefectură (Kaymakamlik)
 
După aplicarea Apostilei de către Ministerul Justiției actul oficial moldovenesc este valabil în Turcia, fără nicio altă formalitate suplimentară.
 
Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova (inclusiv Ambasada din Ankara!) NU aplică apostila pe acte.
 
 
E-APOSTILA
 
Începând cu 1 octombrie 2013, Ministerul Justiției nu mai eliberează apostile semnate olograf, ci doar apostila semnată digital (e-apostila). Apostila digitală constă într-o alonjă (prelungire a unui document) conţine apostila semnată electronic şi copia actului oficial supus apostilării - ambele acte găsindu-se într-un fişier format pdf.
 
Autenticitatea apostilelor semnate electronic începând cu 01.10.2013, cît şi cele semnate olograf până la această dată, pot fi verificate prin intermediul portalului www.apostila.gov.md.
 
În conţinutul e-apostilei sunt oferite 2 coduri (codul apostilei şi codul de siguranţă), care odată ce sunt introduse pe pagina-web www.apostila.gov.md, oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului apostilat.
 
Mai mult ca atît, în cazul în care se vor introduce ambele coduri (codul apostilă şi codul siguranţei), pe lângă confirmarea autenticității apostilei aplicate, portalul www.apostila.gov.md va oferi opţiunea de a descărcă (download) documentul în cauză în varianta sa integrală în format pdf.  
 
Actualmente, sistemul e-apostila este utilizat în Regatul Spaniei, Columbia, Noua Zeelandă, iar Republica Moldova este al 4-lea stat care a implementat procedura în cauză
 
Ambasada a informat autoritățile Republicii Turcia despre implementarea Apostilei electronice. În cazul în care apar dificultăți cu Apostila electronică pe teritoriul Turciei vă rugăm să informați Ambasada.