Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Buletine de identitate

Buletinul de identitate se eliberează în următoarele situații:

 • la prima documentare;
 • preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu;
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • constatarea inexactităților, neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente;
 • schimbarea domiciliului;
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • în caz de repatriere;
 • la solicitarea titularului de a-l preschimba.

 Acte necesare pentru perfectarea buletinului de identitate:

 • 2 fotografii 10x15cm + 2 fotografii 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerinţe pentru fotografii: Fotografia are cel mult 6 luni. Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepti, cu privirea directă, cu expresie neutră a feţei şi gura închisă. Ochii vor fi deschişi şi neumbriţi de păr. Vor lipsi frezele ce acoperă faţa, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecţii pe faţă sau fundal, efectul ochi roşii. În caz de ochelari, ochii vor apărea fără reflecţii de ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate;
 • buletin de identitate valabil sau expirat cu fişa de însoţire;
 • pașaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
 • buletinele de identitate cu fişele de însoţire sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită buletin pentru copil pînă în 18 ani);
 • certificat de naştere, certificat de naştere a copilului pînă în 16 ani, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;

 Taxa:

 • Timp de 30 zile - 45 Euro
 • Timp de 45 zile - 30 Euro
 • Buletin de identitate provizoriu – 26 Euro

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că, taxa pentru perfectarea buletinului de identitate se achită în ziua depunerii cererii privind perfectarea actului, după ce este verificat setul de documente de către funcționarul consular.

 

Rechizite bancare:

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.

 

Menţiuni:

 • Ambasada nu verifică actele turceşti şi legalitatea aflării persoanei în Turcia.
 • Buletinul de identitate se eliberează cu fişa de însoţire.
 • Fişa de însoţire este destinată pentru a face dovada înregistrării la reşedinţă şi pentru realizarea dreptului de vot (doar când se votează în Republica Moldova) şi nu influenţează asupra valabilităţii buletinului de identitate.
 • Buletinul se poate elibera de la naştere, dar este obligatoriu de la 16 ani.
 •  Este valabil de la naştere pînă la 10 ani / de la 10 pînă la 16 ani / de la 16 pînă la 25 ani / de la 25 pînă la 45 ani / de la 45 de ani – pe viață.
 • Buletinul de identitate se utilizează în Republica Moldova și pentru călătorii peste hotare, în conformitate cu Acordurile semnate, de exemplu: Turcia.
 • Dacă persoana nu dispune de actele necesare pentru perfectarea buletinului, se eliberează buletin de identitate provizoriu cu termen de valabilitate de 1 an (taxe= 26 euro / procedura este aceeaşi).
 • În baza buletinului de identitate provizoriu nu se poate solicita paşaport, dar actul este recunoscut de autorităţi pentru realizarea unor acţiuni în Republica Moldova. Prin intermediul Ambasadei nu se poate obţine buletinul de identitate electronic. Persoanele care nu au posibilitatea de a fi înregistrate la domiciliu sau reşedinţă obţin buletinul de identitate fără menţiunea respectivă.
 • Ambasada primeşte concomitent cererea de perfectare a buletinului de identitate cu cererea de perfectare a paşaportului.
 • În cazul minorului, se solicită prezenţa doar a unui părinte aflat în căsătorie.
 • Ambasada nu primeşte cereri de perfectare separată doar a fişei de însoţire a buletinului de identitate.
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează buletinul de identitate.
 • Ambasada nu expediază buletinul de identitate prin poştă.