Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Cadrul juridic bilateral

Lista tratatelor bilaterale încheiate de către Republica Moldova

 • 0000240 Protocol semnat de Departamentul de Stat pentru standardizare şi metrologie al Republicii Moldova şi Institutul Turc pentru standarde în domeniul standardizării, documentării, calităţii, metrologiei şi calibrării.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Istambul la 13.04.1993

In vigoare - 13.04.1993

 • 0000241 Protocol de consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 15.06.1993

In vigoare - 15.06.1993

 • 0000242 Protocol despre comerţul de litoral dintre Guvernul RSS Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 17.10.1990

In vigoare - 17.10.1990

 • 0000243 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la desfiinţarea regimului de vize pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 15.06.1993

In vigoare - 14.08.1993

 • 0000244 Protocol privind dezvoltarea legăturilor economice şi comerciale între RSS Moldova şi Republica Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 18.10.1990

In vigoare - 18.10.1990

 • 0000245 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind colaborarea în domeniul turismului.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Istambul la 23.06.1993

In vigoare - 23.06.1993

 • 0000246 Acord privind cooperare comercial-economice dintre Republica Moldova şi Republica Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 14.02.1994

In vigoare - 07.06.1994

 • 0000247 Tratat de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 16.05.1997

 • 0000248 Acord de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la combaterea traficului internaţional ilicit de droguri, terorismului internaţional şi altor crime organizate.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 05.08.1999

 • 0000249 Memorandum de înţelegere (Ministerul Economiei).

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 03.06.1994

Data expirarii - 17.06.2004

 • 0000250 Memorandum de înţelegere (Ministerul Finanţelor).

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 03.06.1994

 • 0000251 Acord de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 24.11.1994

 • 0000252 Protocol de cooperare tehnică, ştiinţifică şi economică între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi relaţiilor rurale al Republicii Turcia

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 03.06.1994

 • 0000253 Acord cu privire la transportul rutier internaţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 11.10.1994

 • 0000254 Comunicat comun din 3 iunie 1994. Chişinău.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 03.06.1994

 • 0000255 Acord privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 03.06.1994

In vigoare - 11.05.2004

 • 0000256 Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 14.02.1994

In vigoare - 16.05.1997

 • 0000257 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la colaborarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 03.06.1997

 • 0000258 Acord de cooperare în domeniul învăţămîntului între Ministerul Invăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 12.01.1998

 • 0000259 Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 23.02.2001

 • 0000260 Protocol de colaborare industrială între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 22.05.1996

 • 0000261 Acord consular între Republica Moldova şi Republica Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 07.10.2004

 • 0000262 Protocol de colaborare culturală între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republici Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 22.05.1996

 • 0000263 Acord privind cooperarea între Departamentul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Directoratul General al Tineretului şi Sportului al Republicii Turcia în domeniul tineretului şi sportului.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 02.04.1998

 • 0000264 Comunicat Comun Moldo-Turc

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 22.05.1996

In vigoare - 22.05.1996

 • 0000265 Acord de cooperare în domeniul sănătăţii dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 11.11.1997

In vigoare - 02.04.1998

 • 0000266 Protocolul Şedinţei Comisiei Permanente a Ministerului învăţămîntului, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Turcia care a avut loc la 11-15 mai 1998 la Istambul.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Istambul la 13.05.1998

In vigoare - 13.05.1998

 • 0000267 Acord de credit între Guvernul Republicii Moldova şi Export Credit Bank (Turcia) pentru finanţarea proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a regiunii de sud a Moldovei.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Nice la 01.06.1998

 • 0000268 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire Ia impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 25.06.1998

In vigoare - 28.07.2000

 • 0000269 Protocol de cooperare în domeniul farmaceuticii între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 25.06.1998

In vigoare - 25.06.1998

 • 0000270 Protocol al întrunirii de lucru a Comisiei Mixte Moldo-Turceşti privind transporturile auto internaţionale.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 29.04.1998

In vigoare - 29.04.1998

 • 0000271 Protocolul primei Şedinţe a Comisiei Economice Mixte Moldo-Turce (instituită în baza art. IX al Acordului privind Comerţul şi Cooperarea Economică între Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la 14 februarie 1994).

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 09.10.1998

In vigoare - 09.10.1998

 • 0000272 Acord între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Statul Major General al Republicii Turcia cu privire la colaborarea în domeniul militar de instruire, tehnic şi ştiinţei.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 19.11.1998

In vigoare - 30.07.1999

 • 0000273 Memorandum de înţelegere (între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind prelungirea termenului de acţiune a Memorandumului de înţelegere semnat la 3 iunie 1994 la Chişinău)

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 17.06.1999

In vigoare - 13.01.2000

Data expirarii - 17.06.2004

 • 0000274 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea în domeniul industriei de apărare.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 08.08.2000

In vigoare - 24.05.2004

 • 0000275 Înţelegere privind introducerea modificărilor în textul în limba turcă a Acordului între Guvernul RM şi Guvernul R Turcia cu privire la cooperarea în domeniul industriei de apărare.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 08.08.2001

In vigoare - 24.05.2004

 • 0000276 Acord suplimentar între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Statul Major General al Republicii Turcia cu privire la cooperarea în domeniul instruirii militare.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 15.08.2001

In vigoare - 17.01.2002

 • 0000344 Protocol cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Istambul la 03.02.1992

In vigoare - 03.02.1992

 • 0000390 Memorandum de înţelegere (Ministerul Afacerilor Interne).

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 05.09.1994

In vigoare - 05.09.1994

 • 0001139 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 04.06.2003

In vigoare - 02.09.2004

 • 0001140 Protocol de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 04.06.2003

In vigoare - 26.03.2005

 • 0001141 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor (carantinei fitosanitare).

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 04.06.2003

 • 0001142 Acord privind colaborarea în domeniul medicinii veterinare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 04.06.2003

 • 0001143 Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Afacerilor Rurale al Republicii Turcia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 04.06.2003

 • 0001144 Program de schimb cultural între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia pentru anii 2003-2005.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 04.06.2003

In vigoare 04.06.2003

Data expirarii 31.12.2005

 • 0001326 Memorandum de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea economică.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 19.10.2004

Data expirarii 19.10.2009

 • 0001429 Protocolul şedinţei a treia a Comisiei mixte moldo-turce privind colaborarea comercial-economică.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 21.10.2005

In vigoare 21.10.2005

 • 0001432 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind construcţia sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a reţelelor de conducte de apă intraurbane în oraşul Ceadîr-Lunga.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 18.11.2005

In vigoare 22.02.2007

 • 0001433 Acord, întocmit prin schimb de Note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la completarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Chişinău la 20.12.2005

In vigoare 21.02.2006

 • 0001444 Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în cadrul Acordului privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri, terorismului internaţional şi altor crime organizate.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 08.02.2006

In vigoare 26.02.2007

 • 0001445 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la schimbul terenurilor şi clădirilor pentru misiunile diplomatice.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 08.02.2006

In vigoare 15.08.2006

 • 0001508 Protocol privind direcţiile imobiliare şi financiare în activitatăţile ambasadei încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia.

Ţara - Republica Turcia

Semnat - la Ankara la 01.08.1994

In vigoare 01.08.1994