Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

Cetăţenia

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova
 
Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanele ce au dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova conform prevederilor Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000, domiciliate permanent în Republica Turcia (cu excepţia celor care domiciliază in regiunile Balikesir, Bursa, Canakkale, Edirne, Istanbul, Kirklareli, Kocaeli, Tekirdag, Yalova, aflate în circumscripţia Consulatului General al RM la Istanbul) sau în statele de acreditare (Iordania, Liban, Egipt) care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Ankara.
 
Pentru examinarea cererii de redobândire a cetăţeniei RM este necesar de a prezenta personal la Ambasadă, în timpul stabilit de către funcţionarul consular al Ambasadei, următoarele documente:
 
 • Actul de identitate;
 • Certificat de naştere (în original);
 • Certificat de căsătorie şi/sau divorţ (în original);
 • Certificat de schimbarea numelui sau prenumelui (în original);
 • Certificatele de naştere a copiilor minori (în original);
 • Autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova ( în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
 • 4 (patru) fotografii de mărimea 4,5 X 3,5 cm;
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere.
 
Ţinând cont de faptul că legislaţia turcească, în unele cazuri, nu admite cetăţenia dublă, Ambasada Republicii Moldova recomandă cetăţenilor străini, înainte de a depune actele respective pentru redobândirea cetăţeniei moldoveneşti, să se adreseze către autorităţile competente pentru consultaţii în aceasta privinţă.
 
Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova
 
Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Ankara primeşte cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova a cetăţenilor domiciliaţi permanent în Republica Turcia (cu excepţia celor care domiciliază in regiunile Balikesir, Bursa, Canakkale, Edirne, Istanbul, Kirklareli, Kocaeli, Tekirdag, Yalova, aflate în circumscripţia Consulatului General al RM la Istanbul) sau în statele de acreditare (Iordania, Liban, Egipt) care au primit autorizaţia respectivă în acest sens de la autorităţile competente ale Republicii Moldova (vezi rubrica „Înregistrarea domiciliului permanent“).
 
Pentru depunerea dosarului de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova este necesar de a prezenta personal la Ambasadă, la data şi ora stabilită de către funcţionarul consular, următoarele acte:
 
 • Paşaport naţional şi 4 copii a paginilor cu datele personale şi alte informaţii relevante;
 • Certificat de naştere, în original şi 4 copii. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 4 copii. Dacă căsătoria şi/sau divorţul au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta certificate de căsătorie şi/sau de divorţ eliberate de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de schimbare a numelui/prenumelui, în original şi 4 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de naştere al copiilor minori, în original şi 4 copii (dacă copilul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat privind acordarea cetăţeniei altui stat, sau garanţie de obţinere a cetăţeniei din partea statului de domiciliu valabil cel puţin 12 luni din data depunerii cererii, în original şi 4 copii;
 • Diplomă de studii superioare, în original şi 4 copii (după caz);
 • Diplomă de grad ştiinţific, în original şi 4 copii (după caz);
 • 6 fotografii biometrice color (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu cu indicarea membrilor familiei ce locuiesc cu solicitantul în original şi 4 copii;
 • Autobiografia solicitantului în limba română sau rusă (datată şi semnată de către solicitant) în original şi 3 copii;
 • Declaraţie - consimţământ a copilului în vârstă de la 14 până la 18 ani pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele, perfectată la notar şi legalizată la Ambasadă, sau perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova privind acordul său la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte autentificată la notar şi legalizată la Ambasadă, sau perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa părintelui declarant este obligatorie) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a părintelui care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor.
 
Toate actele eliberate de către autorităţile turceşti (cu excepţia actelor de stare civilă internaţionale) se prezintă apostilate şi traduse în limba română conform procedurii stabilite.
Actele eliberate de către autorităţile altor state care nu sunt parte la Convenţia de la Haga din 5 Octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizării actelor ce vor fi folosite in străinătate, se prezintă legalizate şi traduse în limba română conform procedurii stabilite(vezi rubrica „Legalizarea documentelor”).