Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

Eliberarea buletinelor de identitate şi paşapoartelor biometrice

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Ankara procesează cereri de perfectare a buletinelor de identitate, a buletinelor de identitate provizorii, şi a paşapoartelor cu date biometrice.   

Având în vedere necesitatea prelevării datelor biometrice, prezenţa solicitantului de paşaport, la sediul secţiei consulare a Ambasadei, este obligatorie. Actele necesare pentru perrectarea documentelor de identitate trebuie prezentate în original şi fotocopie.