Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Perfectarea Buletinului de identitate al cetăţeanului RM

 

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Ankara recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate în Republica Turcia sau statele de acreditare de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Turcia (cu excepţia celor care doresc sa se stabilească cu domiciliul in regiunile Balikesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Istanbul, Kirklareli, Kocaeli, Tekirdag, Yalova, aflate în circumscripţia Consulatului General al RM la Istanbul) sau în statele de acreditare (Iordania, Liban, Egipt, Siria).

 

Pentru perfectarea buletinului de identitate este necesar de a depune personal la Ambasadă, în timpul stabilit de către colaboratorul Ambasadei, următoarele documente:

 

 • Buletinul de identitate şi 2 copii;
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi 2 copii (În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate/paşaportului cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate/paşaportul;
 • Certificatul de naştere, în original şi 2 copii. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 2 copii. Dacă căsătoria şi/sau de divorţ au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta certificate de căsătorie şi/sau de divorţ eliberate de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original şi 2 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 2. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Adeverinţa de pensionar, legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate (după caz - pentru persoanele care au statut de pensionar sau invalid) şi 2 copii;
 • Documentul ce atestă grupa sangvină (în cazul în care persoana nu a fost documentată anterior cu acte de identitate mecanolizibile, unde este aplicată menţiunea respectivă) şi 1 copie;
 • Diploma de studii superioare sau de confirmare a gradului ştiinţific (dacă persoana declară că posedă studii superioare sau, după caz, grad ştiinţific) şi 2 copii;
 • Dovada înregistrării la domiciliu/reşedinţă în Republica Moldova:
 • Declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;

 

În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate şi 1 copie;

 

 • 2 fotografii biometrice 35X45 mm;
 • 2 fotografii 10X15 cm;

 

Recepţionarea cererilor pentru perfectarea Buletinelor de identitate şi Paşapoartelor are loc doar în zilele de Luni, Marţi şi Miercuri între orele 9.00 şi 12.30.

 

Perfectarea paşaportului pentru călătorii în străinătate al cetăţeanului RM

 

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Ankara recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate în Republica Turcia sau statele de acreditare de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Turcia (cu excepţia celor care doresc sa se stabilească cu domiciliul in regiunile Balikesir, Bursa, Canakkale, Edirne, Istanbul, Kirklareli, Kocaeli, Tekirdag, Yalova, aflate în circumscripţia Consulatului General al RM la Istanbul) sau în statele de acreditare (Iordania, Liban, Egipt, Siria).

 

Pentru perfectarea paşaportului este necesar de a depune personal la Ambasadă, în timpul stabilit de către colaboratorul Ambasadei, următoarele documente:

 

 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi/sau Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova şi 1 copie a paginilor cu datele personale şi alte informaţii relevante;
 • Buletinul de identitate (în cazul când cetăţeanul se află temporar în Republica Turcia);
 • Certificatul de naştere, în original şi 1 copie. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 1 copie. Dacă căsătoria şi/sau divorţul au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta certificate de căsătorie şi/sau de divorţ eliberate de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original şi 1 copie (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 1 copie (dacă copilul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Diplomă de studii superioare în original şi 1 copie (după caz);
 • Certificatul medical privind grupa sangvină (se prezintă numai în cazul perfectării primului paşaport);
 • Consimţământul notarial autentificat al unui părinte, cetăţean al Republicii Moldova, referitor la perfectarea paşaportului pentru copilul minor. Declaraţia respectivă poate fi perfectată notarial la Ambasada;

 

În cazul pierderii paşaportului se prezintă declaraţia de la poliţie;

 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu cu menţiunea referitor la starea civilă, eliberat cel mult cu 3 luni până la data depunerii cererii pentru perfectarea paşaportului;

 

Toate actele eliberate de către autorităţile turceşti se prezintă apostilate şi traduse în limba română conform procedurii stabilite.

 

Recepţionarea cererilor pentru perfectarea Buletinelor de identitate şi Paşapoartelor are loc doar în zilele de Luni, Marţi şi Miercuri între orele 9.00 şi 12.30.