Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Pașapoarte

 

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 • eliberare primară;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierdere, furt sau deteriorare;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport;
 • dobândirea cetățeniei Republicii Moldova.

 

 Acte necesare pentru perfectarea paşaportului:

 • buletin de identitate cu fişa de însoţire, valabil (dacă actul lipseşte dar este valabil, persoana va semna în acest sens o declaraţie la ambasadă);
 • paşaport valabil sau expirat;
 • certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;

 

Taxa:

 • Timp de 30 zile -99 Euro
 • Timp de 45 zile - 62 Euro

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că, taxa pentru perfectarea buletinului de identitate se achită în ziua depunerii cererii privind perfectarea actului, după ce este verificat setul de documente de către funcționarul consular.

 

Rechizite bancare:

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.

 

Menţiuni:

 • Ambasada nu verifică actele turceşti şi legalitatea aflării persoanei în Turcia.
 • Pașaportul se eliberează de la naştere.
 • Pașaportul se eliberează persoanelor cu vârsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vârsta de la 7 pînă la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celor cu vârsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani.
 • Pentru cetățenii ale căror amprente digitale temporar nu pot fi prelevate pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 • În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 • Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează doar paşaport biometric (conţinând inclusiv informaţii despre amprentele digitale, fotografia digitală).
 • În pașapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.
 • Cetăţenii Republicii Moldova pot deţine concomitent două paşapoarte valabile, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice.
 • Fotografierea persoanei are loc la Ambasadă. Alte fotografii nu sunt necesare.
 • Dosarul de buletin şi paşaport se pot depune concomitent.
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice, care examinează cererea şi perfectează paşaportul.
 • Ambasada nu expediază paşaportul prin poştă.