Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Pașapoarte pentru minori

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 • eliberare primară;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierdere, furt sau deteriorare;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

 Acte necesare pentru perfectarea paşaportului:

 • buletin de identitate cu fişa de însoţire, valabil (dacă actul lipseşte dar este valabil, persoana va semna în acest sens o declaraţie la ambasadă), după caz;
 • paşaport valabil sau expirat;
 • certificat de naştere;
 • certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, după caz;
 • buletinele de identitate sau paşapoartele valabile ale părinţilor;
 • certificat de căsătorie al părinților;
 • în cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul și hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, care va fi redactată la ambasadă sau autentificată notarial. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu niciunul din părinţi, se va prezenta declaraţia de acord a ambilor părinţi care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părinteşti, acordul acestuia nu este necesar.

Taxa:

 • Minor până la 12 ani (timp de 30 zile) - 54 Euro.
 • Minor până la 12 ani (timp de 45 zile) - 31 Euro.
 • Minor de la 12 până la 18 ani (timp de 30 zile) - 68 Euro.
 • Minor de la 12 până la 18 ani (timp de 45 zile) - 31 Euro.

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că, taxa pentru perfectarea buletinului de identitate se achită în ziua depunerii cererii privind perfectarea actului, după ce este verificat setul de documente de către funcționarul consular.

 

Rechizite bancare:

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.

 

Menţiuni:

 • Ambasada nu verifică actele turceşti şi legalitatea aflării persoanei în Turcia.
 • Paşaportul se eliberează de la naştere.
 • Paşaportul se eliberează copilului cu vârstă sub 7 ani – pentru 4 ani; persoanei cu vârsta între 7-16 ani – pentru 7 ani.
 • În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 • Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează doar paşaport biometric (conţinând inclusiv informaţii despre amprentele digitale, fotografia digitală).
 • În paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.
 • Cetăţenii Republicii Moldova pot deţine concomitent două paşapoarte valabile, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice.
 • Fotografierea persoanei are loc la Ambasadă. Alte fotografii nu sunt necesare.
 • Dosarul de buletin şi paşaport se pot depune concomitent.
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice, care examinează cererea şi perfectează paşaportul.
 • Ambasada nu expediază paşaportul prin poştă.