Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Relaţii comercial-economice

În anul 2014 volumul schimburilor comerciale între Republica Moldova și Republica Turcia a înregistrat suma de 405,6 milioane USD. Comparativ cu aceiaşi perioada a anului 2013, volumul s-a micşorat cu 25 %.

Importul de mărfuri efectuat pe parcursul anul 2014 a însumat 300,9 milioane USD şi a înregistrat o descreştere cu 26,5 % în raport cu aceeaşi perioada a anului 2013. Exportul, în perioada de referinţă a însumat 104,7 milioane USD, înregistrând o micşorare cu 21,3 %.

Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat, la situaţia de la 01.08.2014 în Republica Moldova funcţionează 1036 de întreprinderi cu capital turcesc. Investiţiile în capitalul social au însumat 286 milioane MDL, sau 11% din capitalul social total investit din străinătate. Turcia se clasează pe locul 11 în topul țărilor care au investit în capitalul social al Republicii Moldova, şi pe locul 3 după numărul de întreprinderi în care aceasta a efectuat investiţii. Majoritatea investiţiilor turceşti sunt efectuate în zona de sud a Republicii Moldova

 

NB! La Chişinău pe 11 septembrie 2014 a fost semnat Acordului de Comerţ Liber între Republica Moldova şi Republica Turcia. Acest document va impulsiona și consolidarea semnificativ relaţiile comercial-economice moldo-turce. După ratificarea Acordului se prognozează că indicii volumului comercial între ţările noastre vor creşte exponențial.

 

Notă: Acordul acoperă 9.000 de tipuri de mărfuri şi elimină bariere administrative, care erau în calea comerţului. Turcia are acorduri similare semnate cu 21 de ţări. La data intrării în vigoare a Acordului toate taxele vamale de import, precum şi orice taxe cu efect echivalent aplicate produselor industriale, vor fi anulate, cu excepţia unor mărfuri industriale originare din Turcia, precum încălţăminte, mobilier, produse din plastic ş.a., pentru care Republica Moldova a solicitat instituirea unor perioade de tranziţie de la 3 la 7 ani. Pentru produsele agricole, Acordul prevede acordarea concesiilor reciproce de către ambele părţi. Astfel, au fost negociate contingente tarifare pentru produsele de interes sporit, inclusiv pentru anumite perioade ale anului (off-season), în limita cărora va avea loc reducerea în proporţie de 100% a taxei vamale în regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate (MFN).