Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Schimbarea numelui/prenumelui

Numele și/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive: 

 • pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
 • dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț;
 • dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către SSC.

 Actele necesare : 

 • cererea privind schimbarea numelui și/sau prenumelui (descarcă aici)
 • autobiografia;
 • explicație, privind motivele schimbării numelui și/ sau a prenumelui;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorț (după caz);
 • buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • avizul, eliberat de MAI privind confirmarea sau infirmarea existenței antecedentelor penale (cazier judiciar);
 • bonul privind achitarea taxei consulare și aferente

 Termenul de perfectare a dosarului și taxa consulară:

 • 30 de zile – 45 euro
 • 45 de zile – 35 euro

Contul bancar al Ambasadei unde urmează a fi achitată taxa consularăBeneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWITTRHBTR2AXXX

Valuta: euro.