Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Sesizări şi reclamaţii

În scopul asigurării  protecţiei drepturilor şi intereselor sale legitime, cetăţenii pot adresa spre examinare petiţii organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

Petițiile se soluționează în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19 iulie 2018 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128664&lang=ro# și a Legii cu privire la petiţionare Nr. 190 din  19.07.1994 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119165&lang=ro#

Prin petiţie, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort.

Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Petiția conține următoarele elemente:

  1. a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
  2. b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
  3. c) denumirea autorității publice;
  4. d) obiectul petiției și motivarea acesteia;
  5. e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică

Petiţiile se examinează de către organele corespunzătoare  în termen de 30 de zile, iar cele  care  nu  necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întîrziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării.

În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit de către conducătorul organului corespunzător cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul.

Ambasadorul primește în audiență cetățenii Republicii Moldova și cei străini, în prima zi de joi a fiecărei luni, între orele 9.00 și 12.00.

Programarea se poate face prin telefon, la numărul: +90-3124465527 sau prin e-mail: ankara@mfa.gov.md.

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

Adresa:

Ceyhun Atuf Kansu Cad., no.106/22, Ehlibeyt mah., Balgat, Çankaya, Ankara, Republica Turcia, Cod Postal 06520, (Bașkent Plaza, et. 7.).

Adresa de e-mail: ankara@mfa.gov.md

Fax: + 90 312 446 58 16

Tel:   + 90 312 446 55 27