Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Situaţii excepţionale

În caz de deces
 
În cazul decesului în străinătate a unui cetăţean al Republicii Moldova, adresaţi-vă la Ambasada Republicii Moldova acreditată în această ţară, unde veţi afla ce acţiuni va întreprinde misiunea în sprijinul Dvs.
 
CE POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)
 
 • Afla informaţia oficială despre măsurile necesare pentru repatrierea defuntului în Republica Moldova.
 • Funcţionarii consulari vă vor ajuta să faceţi mai rapid procedura de repatriere.
 
CE NU POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)
 
 • Nu poate achita cheltuielile de repatriere a defunctului.
 • Nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit.
 
PAŞII ÎNTREPRINŞI PENTRU REPATRIEREA CORPULUI NEÎNSUFLEŢIT:
 
 • Obţinerea certificatului de deces (legalizat de către organele statului străin).
 • Obţinerea certificatului vamal (pentru confirmarea prezenţei în sicriu doar a decedatului).
 • Confirmarea gradului de rudenie cu decedatul (paşaport, certificat de căsătorie şi certificat de naştere).
 
În cazul înmormântării în străinătate, persoanele ce nu intră în gradul de rudenie I (mama, tata, sora, frate, soţie, soţul) şi vor să ia parte la funeralii vor obţine procură eliberată de către notar şi legalizată conform cerinţelor statului respectiv (aplicarea Apostilei sau supralegalizarea de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, şi apoi de Ministerul Afacerilor Externe al statului străin).
Efectuarea procedurilor de repatriere a corpului neînsufleţit prin intermediul serviciilor funerare din statul unde a survenit decesul.
În cazul în care rudele decedatului nu au posibilitatea financiară de a transporta corpul neînsufleţit în Republica Moldova, ele vor depune la Ambasada Republicii Moldova din străinătate sau instituţiile statului străin, de regulă primăriile, Declaraţia de acord privind înmormîntarea persoanei în statul străin.
 
În caz de arest
 
CE POATE FACE O PERSOANĂ ARESTATĂ ÎNTR-UN STAT STRĂIN?
 
Puteţi cere autorităţilor străine respectarea următoarelor drepturi, avute în baza nomelor internaţionale:
 
 • Dreptul de a cere ca Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova să fie informate despre reţinerea sau arestul Dvs;
 • Dreptul la asistenţă consulară (în limitele descrise mai jos);
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea Dvs;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de Dvs sau de familie);
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la traducere în limba tării respective (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, recomandat de ambasadă sau consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat de familie sau personalul consular;
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei setinţe de condamnare şi numai din ţările care acceptă acestă procedură, în baza acordurilor internaţionale şi a legislaţiei naţionale);
 
CE PUTEŢI FACE DACĂ UN MEMBRU DE FAMILIE ESTE ARESTAT SAU REŢINUT ÎN ALTĂ ŢARĂ?
 
 • Puteţi obţine informaţii despre situaţia de la Departamentul Afaceri Consulare, misiunea diplomatică sau consulatul Republicii Moldova din ţara în care a fost arestat sau reţinut, sau direct de la autoriţile ţării respective;
 • Puteţi face demersuri pentru angajarea unui avocat;
 • Puteţi să îl vizataţi la locul de detenţie (cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective);
 • Puteţi să îl sprijiniţi financiar, acoperind cheltuielile de reprezentare, expertiză sau alte proceduri juridice;
 • Puteţi să îi trimiteţi corespondenţă scrisă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Puteţi să îl ajutaţi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentu transferul în Republicii Moldova în vederea executării pedepsei (în măsura în care ţara respectivă acceptă această procedură şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă).
 
CE POATE FACE PERSONALUL CONSULAR AL REPUBLICII MOLDOVA?
 
 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor juridiciare şi nici în deciziile autorităţilor;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de un avocat);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât cel aplicat cetăţenilor tării respective în asemenea situaţii;
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul unui stat străin;
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane, dacă acest lucru nu este permis de reglementările locale.
 
Dispariţia persoanelor
 
Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova peste hotarele ţării, notificaţi în scris misiunea diplomatică a RM acreditată în ţara respectivă precum şi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE, la nr. de fax (22) 232225.
 
Documente pierdute sau furate
 
Dacă sunteţi cetăţean moldovean şi aflându-vă în străinătate aţi pierdut sau vi s-au furat actele de identitate, este necesar să întreprindeţi următorii paşi:
 
 • mergeţi la cel mai apropiat sector de poliţie pentru a depune o plângere (în cazul furtului) sau să informaţi despre pierdere, solicitând eliberarea unui act confirmător;
 • informaţi imediat ambasada sau consulatul Republicii Moldova, care în baza documentului confirmător de la poliţie şi a altor acte, vă va putea elibera un titlu de călătorie pentru întoarcerea în ţară.