Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Supralegalizarea

Supralegalizarea

Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relaţii cu statele cu care Republica Moldova nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie sau nu sunt semnatare ale Convenţiei nr.12/5 octombrie 1961 a Conferinţei de la Haga şi pentru care nu se aplică „Apostille”.

Supralegalizarea (sau legalizarea consulară) este procedura prin care un stat confirmă veridicitatea documentelor emise pe teritoriul său sau pe teritoriul altui stat. Supralegalizarea reprezintă o confirmare prin ştampila unei anumite autorităţi a autenticităţii ştampilelor şi semnăturilor precedente aplicate pe documentele eliberate într-un stat, care urmează a fi utilizate în altă ţară.

Supralegalizarea se aplică în relațiile cu statele pentru care Ambasada din Ankara este acreditată prin cumul: Republica Arabă Egipt, Regatul Hașemit al Iordaniei și Republica Libaneză.

Pentru a produce efecte juridice pe teritoriul Republicii Moldova, documentele întocmite de către autoritățile egiptene, hașemite și libaneze urmează a fi:

1. legalizate în prealabil de către Ministerele Afacerilor Externe ale acestor state sau/şi misiunile diplomatice/oficiile lor consulare din Turcia și de Ambasada RM de la Ankara, sau

2. Ministerele Afacerilor Externe ale acestor state, misiunile lor diplomatice/oficiile consulare din București, România și Direcția Afaceri Consulare a MAEIE.

Actele necesare în vederea supralegalizării documentelor la Ambasadă:

  1. formularul de cerere de supralegalizare a documentului;(descarcă aici)
  2. actele care urmează a fi supralegalizate, în original, legalizat în prealabil de către Ministerul afacerilor externe sau misiunea diplomatică a Egiptului, Iordaniei sau Libanului din Turcia;
  3. buletinul de identitate, pașaportul sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către ministerul de externe sau misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor;

Contul bancar al Ambasadei unde urmează a fi achitată taxa consulară

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.