Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

Taxe consulare şi taxe aferente

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că achitarea taxei pentru serviciile consulare și perfectarea actelor de identitate, se efectuează în ziua depunerii cererii privind perfectarea actelor, după ce este verificat setul de documente de către funcționarul consular:

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi

Denumirea băncii: HalkBank

Denumirea filialei: Balgat/Ankara

Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.

Notă: În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificată, se restituie doar diferența dintre suma încasată și taxa reală ce urma a fi achitată.
Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la misiunea diplomatică într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării acesteia.
Decizia privind restituirea taxei consulare sau respingerea cererii va fi prezentată solicitantului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.
Toate comisioanele bancare aferente restituirii taxei achitate nejustificat, vor fi suportate de către beneficiar

Serviciile consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia și cuantumul acestora
În vigoare din 01.04.2024
Nr.Tipul Serviciul ConsularTaxa consularăTaxa aferentăTaxa Agenției Servicii PubliceTotal
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A - viză de tranzit aeroportuar2010030
2Tip B - viză de tranzit4020060
3Tip C - viză de scurtă ședere4030070
4Tip D - viză de lungă ședere4040080
II . Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):
a) termenul de perfectare - 45 zile20113162
b) termenul de perfectare - 30 zile20116899
Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vârsta sub 12 ani aflați în străinătate):
a) termenul de perfectare - 45 zile003131
b) termenul de perfectare - 30 zile005454
Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vârsta de la 12 ani până la 18 ani aflați în străinătate):
a) termenul de perfectare - 45 zile003131
b) termenul de perfectare - 30 zile006868
Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova (PA) persoanei penru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent
a) termenul de perfectare - 45 zile20103161
b) termenul de perfectare - 30 zile20125486
Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova (PA) persoanei penru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar
a) termenul de perfectare - 45 zile20113162
b) termenul de perfectare - 30 zile20125486
2Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA):
a) termenul de perfectare - 45 zile159630
b) termenul de perfectare - 30 zile15111945
Eliberarea buletinului de identitate al RM în locul actului de identitate de uz intern , pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate (la momentul adresării):
Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) cu fotografia persoanei emisă în ultimele 24 ore158326
Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) fără fotografia persoanei emisă în ultimele 24 ore1511,5329,5
3Examinarea cererii privind domiciliu permanent7520095
4Eliberarea Titlului de Călătorie105015
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (1) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (în ziua adresării - receptionării de către ASP)515626
Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (G5) (6 luni - din momentul recepționării de către ASP)5152444
2Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul MDOC) (G5) - până la 3 luni din momentul recepționării de către ASP1502000350
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul MDOC) (G5) - până la 3 luni din momentul recepționării de către ASP515020
4Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia RM2525050
5Eliberarea adeverinții privind dobândirea / redobândirea cetățeniei RM515020
6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie2525050
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie2525050
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă125300155
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani2530055
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei75300105
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv1015025
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 30 zile10151439
7Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 45 zile1015530
8Eliberarea certificatului / duplicatului certificatului / extrasului de pe actul de stare civilă 30 zile15101742
9Eliberarea certificatului / duplicatului certificatului / extrasului de pe actul de stare civilă 45 zile1510631
10Eliberarea certificatului privind starea civilă 30 zile15101136
11Eliberarea certificatului privind starea civilă 45 zile1510429
12Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială 30 zile15101742
13Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială 45 zile1510631
14Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă 30 zile15101338
15Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă 45 zile1510429
16Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă 30 zile15101742
17Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă 45 zile1510631
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
a) în numele persoanei fizice155020
b)în numele persoanei juridice3015045
2Autentificarea testamentului1510025
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj5010060
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)2510035
5Legalizarea semnăturilor de pe documente55010
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină)1506
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)510015
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege :
a)certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc105015
b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie515020
c)certificarea timpului (data) prezentării documentului7,515022,5
9Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)1010020
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv55010
11Întocmirea protestelor de mare155020
12Asigurarea probelor255030
13Alte acte notariale255030
VI. Supralegalizarea consulară
1Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
a)pentru persoane fizice1510025
b)pentru persoane juridice3015045
VII . Alte acțiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova1510025
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte.1510025