Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că achitarea taxei pentru serviciile consulare și perfectarea actelor de identitate, se efectuează în ziua depunerii cererii privind perfectarea actelor, după ce este verificat setul de documente de către funcționarul consular:

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi

Denumirea băncii: HalkBank

Denumirea filialei: Balgat/Ankara

Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.

Notă: În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificată, se restituie doar diferența dintre suma încasată și taxa reală ce urma a fi achitată.
Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la misiunea diplomatică într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării acesteia.
Decizia privind restituirea taxei consulare sau respingerea cererii va fi prezentată solicitantului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.
Toate comisioanele bancare aferente restituirii taxei achitate nejustificat, vor fi suportate de către beneficiar

Serviciile consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia și cuantumul acestora

 
 
 

În vigoare din 01.01.2023

 

Nr.

Tipul Serviciul Consular

Taxa consulară

Taxa aferentă

Taxa Agenției Servicii Publice

Total

 

în euro

 

I. Perfectarea vizelor

 

1

Tip A - viză de tranzit aeroportuar

20

0

0

20

 

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

0

40

 

3

Tip C - viză de scurtă ședere

40

0

0

40

 

4

Tip D - viză de lungă ședere

40

0

0

40

 

   II . Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente

 

1

Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean  al RM  ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                 

20

11

31

62

 

b) termenul de perfectare - 30 zile                                 

20

11

68

99

 

Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean  al RM (PA- pentru copilul cu vârsta sub 12 ani aflați în străinătate):

 
 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                 

0

0

31

31

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                         

0

0

54

54

 

Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean  al RM (PA- pentru copilul cu vârsta de la 12 ani până la 18 ani aflați în străinătate):

 

a) termenul de perfectare - 45 zile                         

0

0

31

31

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                             

0

0

68

68

 

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova (PA) persoanei penru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                    

20

10

31

61

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                                 

20

12

54

86

 

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova (PA) persoanei penru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                       

20

11

31

62

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                                   

20

12

54

86

 

2

Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA):

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                

15

9

6

30

 

b) termenul de perfectare - 30 zile                       

15

11

19

45

 

Eliberarea buletinului de identitate al RM  în locul actului de identitate de uz intern , pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate (la momentul adresării):

 

Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) cu fotografia persoanei emisă în ultimele 24  ore

15

8

3

26

 
 

Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) fără fotografia persoanei emisă în ultimele 24 ore

15

11,5

3

29,5

 

3

Examinarea  cererii privind domiciliu permanent

75

20

0

95

 

4

Eliberarea Titlului  de Călătorie

10

5

0

15

 

   III.  Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

 

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (1) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (în ziua adresării - receptionării de către ASP)

5

5

6

16

 

Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (G5) (6 luni - din momentul recepționării de către ASP)

5

5

24

34

 

2

Examinarea cererii  privind renunțarea la cetățenia RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul MDOC) (G5) - până la 3 luni din momentul recepționării de către ASP

150

20

0

170

 

3

Examinarea cererii  privind redobîndirea cetățeniei RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul MDOC) (G5) - până la 3 luni din momentul recepționării de către ASP

5

5

0

10

 

4

Eliberarea adeverinței privind renunțarea  la cetățenia RM

25

0

0

25

 

5

Eliberarea adeverinții privind dobândirea/redobândirea cetățeniei RM

5

0

0

5

 

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

25

0

0

25

 

    IV.  Înregistrarea actelor de stare civilă

 

1

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie

25

20

0

45

 

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a  soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți,  în cazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare  la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

125

20

0

270

 
 

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25

20

0

45

 
 

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

75

20

0

95

 
 

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10

5

0

15

 
 

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv                                          30 zile                                            

10

10

14

34

 
 
 

7

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv                                       45 zile

10

10

5

25

 

8

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă                                                                                    30 zile

15

5

17

37

 

9

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă                                                                                    45 zile

15

5

6

26

 

10

Eliberarea certificatului privind starea civilă                                             30 zile

15

5

11

31

 

11

Eliberarea certificatului privind starea civilă                                            45 zile                                                                  

15

5

4

24

 

12

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială                              30 zile                                                   

15

5

17

37

 

13

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială                             45 zile                                                               

15

5

6

26

 

14

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă                                                                                               30 zile                                                             

15

5

13

33

 

15

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă                                                                                               45 zile                                                                       

15

5

4

24

 

16

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă                               30 zile                                                                          

15

5

17

37

 

17

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă                                45 zile                                                                         

15

5

6

26

 

 V.  Îndeplinirea actelor notariale

 

1

Autentificarea procurii:

 

a) în numele persoanei fizice

15

0

0

15

 

b)în numele persoanei juridice

30

0

0

30

 

2

Autentificarea  testamentului

15

0

0

15

 

3

Autentificarea  contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

50

5

0

55

 
 

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

25

5

0

30

 

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

5

0

0

5

 

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină)

1

0

0

1

 

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)

5

5

0

10

 
 

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege :

 

a)certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

10

0

0

10

 

b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

5

0

0

5

 

c)certificarea  timpului (data) prezentării documentului

7,5

0

0

7,5

 

9

Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

10

0

0

10

 

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5

0

0

5

 
 

11

Întocmirea  protestelor de mare

15

0

0

15

 

12

Asigurarea probelor

25

0

0

25

 

13

Alte acte  notariale

25

0

0

25

 

 VI.  Supralegalizarea consulară                    

 

1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 
 
 

a)pentru persoane fizice

15

5

0

20

 

b)pentru persoane juridice

30

5

0

35

 

VII . Alte acțiuni consulare

 

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații  din Republica Moldova

15

5

0

20

 

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte.

15

5

0

20