Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele percepute de către secţia consulară a Ambasadei pentru serviciile prestate.

 

Sumele indicate sunt în monedă - EURO

*N.B. Pentru serviciile oferite de către Ambasadă prin concursul ÎS CRIS „Registru” (întreprindere de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate şi paşapoartele), suplimentar taxelor consulare şi aferente ale Ambasadei sunt percepute taxele ÎS CRIS „Registru”, pentru fiecare serviciu corespunzător.

 

NR.DENUMIREA SERVICIILORTAXA CONSULARĂTAXA AFERENTĂ  TOTAL  
I. Perfectarea vizelor
1.Perfectarea vizelor de tip A, B, C;20, 40, 601030, 40, 70
2.Perfectarea vizelor de tip D;801090
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1.Eliberarea titlului de călătorie   
 - Minori până la 18 anigratuitgratuitgratuit
 - Adulţi20525
* Informaţii suplimentare detaliate referitoare la eliberarea Buletinului de identitate şi Paşaportului găsiţi la sfârşitul informaţiilor de bază
III. Acțiuni consulare in domeniul cetățeniei
1.Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective101020
2.Examinarea cererii privind renunțarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30030330
3.Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective101020
4.Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova501060
5.Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova101010
6.Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie501060
IV. Înregistrarea actelor de stare civila
1.Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie50555
2.Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă25020270
3.Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani501565
4.Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei15015165
5.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv201030
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv201030
V. Îndeplinirea actelor notariale
1.Autentificarea procurii30, 60535, 65
2.Autentificarea testamentului30535
3.Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj1005105
4.Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50555
5.Legalizarea semnăturilor de pe documente10515
6.Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2
(pentru o pagină)
1
(pentru o filă)
3
7.Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10
(pentru o pagină)
7*17*
8.Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege20, 10, 15525, 15, 20
9.Primirea documentelor la păstrare---
10.Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10515
11.Întocmirea protestelor de mare30535
12.Asigurarea probelor50555
13.Alte acte notariale50555
VI. Supralegalizarea consulară
1.Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova   
 a) pentru persoane fizice30535
 b) pentru persoane juridice601070
VII. Alte acţiuni consulare
1.Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova301040
2.Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte301040N.B. Pentru serviciile oferite de către Ambasadă prin concursul ÎS CRIS „Registru” (întreprindere de stat care perfectează şi eliberează buletinele de identitate şi paşapoartele), suplimentar taxelor consulare şi aferente ale Ambasadei sunt percepute taxele ÎS CRIS „Registru”, pentru fiecare serviciu corespunzător.

 

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
  TAXA ÎS CRIS „REGISTRU”TAXA CONSULARĂTAXA AFERENTĂ  TOTAL  
1a.Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova.39
49
69
40
40
40
25
25
25
104
114
134
1b.Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, pentru copilul cu vârsta sub 7 ani.30
37
53
40
40
40
25
25
25
95
102
118
1c.Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, pentru copilul cu vârsta de la 7 ani până la 12 ani.30
37
53
40
40
40
25
25
25
95
102
118
2a.Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova6
10
19
30
30
30
25
25
25
61
65
74
2b.Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova în locul celui pierdut sau furat6
15
29
30
30
30
25
25
25
61
70
84
3.Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectivgratuit
34
71
150
150
150
25
25
25
175
209
246