Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că, achitarea taxei pentru serviciile consulare și perfectarea actelor de identitate, se efectuează prin transfer, în valută (euro), până la momentul prestării acestora, la contul bancar al misiunii diplomatice, după cum urmează:

 

Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi

Denumirea băncii: HalkBank

Denumirea filialei: Balgat/Ankara

Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74

Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX

Valuta: euro.

 

Dovada achitării taxei pentru prestarea serviciilor consulare și perfectarea actelor de identitate, se va face prin prezentarea bonului bancar, funcționarului consular în audiența consulară, conform programării prealabile.

Notă: În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificată, se restituie doar diferența dintre suma încasată și taxa reală ce urma a fi achitată.
Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la misiunea diplomatică într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării acesteia.
Decizia privind restituirea taxei consulare sau respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
Toate comisioanele bancare aferente restituirii taxei achitate nejustificat, vor fi suportate de către beneficiar

Serviciile consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia și cunatumul acestora

Serviciile consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia și cuantumul acestora

 
 
 
    

 

  

Nr.

Tipul Serviciul Consular

Taxa consulară

Taxa aferentă

Taxa Agenției Servicii Publice

Total

 

în euro

 

I. Perfectarea vizelor

 

1

Tip A - viză de tranzit aeroportuar

20

0

0

20

 

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

0

40

 

3

Tip C - viză de scurtă ședere

40

0

0

40

 

4

Tip D - viză de lungă ședere

40

0

0

40

 

   II . Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente

 

1

Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean  al RM  ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                 

40

11

43

94

 

b) termenul de perfectare - 30 zile                                 

40

11

75

126

 

Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean  al RM (PA- pentru copilul cu vârsta sub 7 ani aflați în străinătate):

 
 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                 

40

10

33

83

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                         

40

12

58

110

 

Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean  al RM (PA- pentru copilul cu vârsta de la 7 ani până la 12 ani aflați în străinătate):

 

a) termenul de perfectare - 45 zile                         

40

10

33

83

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                             

40

12

58

110

 

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova (PA) persoanei penru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                    

40

10

33

83

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                                 

40

12

58

110

 

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republcii Moldova (PA) persoanei penru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                       

40

11

33

84

 

b) termenul de perfectare  - 30 zile                                                   

40

12

58

110

 

2

Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA):

 

a) termenul de perfectare  - 45 zile                

30

9

7

46

 

b) termenul de perfectare - 30 zile                       

30

11

20

61

 

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv provizoriu, pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (în procesul de obținere a unui nou buletin de identitate, inclusiv provizoriu sau/și pașaport)

 

La momentul adresării

0

0

3

3

 

Eliberarea buletinului de identitate al RM  în locul actului de identitate de uz intern , pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate (la momentul adresării):

 

Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) cu fotografia persoanei emisă în ultimele 24  ore

30

8

4

42

 
 

Eliberarea actului de identitate provizoriu (BP) fără fotografia persoanei emisă în ultimele 24 ore

30

11.5

4

45.5

 

3

Examinarea  cererii privind domiciliu permanent

150

20

0

170

 

4

Eliberarea Titlului  de Călătorie

20

5

0

25

 

   III.  Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

 

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (1) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (în ziua adresării - receptionării de către ASP)

10

5

6

21

 

Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei în temeiul prevederilor art.12 alin (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (G5) (6 luni - din momentul recepționării de către ASP)

10

5

25

40

 

2

Examinarea cererii  privind renunțarea la cetățenia RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul MDOC) (G5) - până la 3 luni din momentul recepționării de către ASP

300

20

0

320

 

3

Examinarea cererii  privind redobîndirea cetățeniei RM (avizarea dosarului parvenit prin intermediul MDOC) (G5) - până la 3 luni din momentul recepționării de către ASP

10

5

0

15

 

4

Eliberarea adeverinței privind renunțarea  la cetățenia RM

50

0

0

50

 

5

Eliberarea adeverinții privind dobândirea/redobândirea cetățeniei RM

10

0

0

10

 

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

50

0

0

50

 

    IV.  Înregistrarea actelor de stare civilă

 

1

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

0

70

 

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a  soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți,  în cazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare  la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

250

20

0

270

 
 

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

0

70

 
 

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

0

170

 
 

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

0

25

 
 

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv                                          30 zile                                            

20

10

15

45

 
 
 

7

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv                                       45 zile

20

10

5

35

 

8

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă                                                                                    30 zile

30

5

18

53

 

9

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă                                                                                    45 zile

30

5

6

41

 

10

Eliberarea certificatului privind starea civilă                                             30 zile

30

5

12

47

 

11

Eliberarea certificatului privind starea civilă                                            45 zile                                                                  

30

5

4

39

 

12

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială                              30 zile                                                   

30

5

24

59

 

13

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială                             45 zile                                                               

30

5

8

43

 

14

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modofocarea actului de stare civilă                                                                                               30 zile                                                             

30

5

14

49

 

15

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modofocarea actului de stare civilă                                                                                               45 zile                                                                       

30

5

5

40

 

16

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă                               30 zile                                                                          

30

5

18

53

 

17

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă                                45 zile                                                                         

30

5

6

41

 

18

Înregistrarea faptului recunoașterii paternității, în baza declarației comune a părinților copilului

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

 

 V.  Îndeplinirea actelor notariale

 

1

Autentificarea procurii:

 

a) în numele persoanei fizice

30

0

0

30

 

b)în numele persoanei juridice

60

0

0

60

 

2

Autentificarea  testamentului

30

0

0

30

 

3

Autentificarea  contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

100

5

0

105

 
 

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

50

5

0

55

 

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

0

10

 

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină)

2

0

0

2

 

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)

10

5

0

15

 
 

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege :

 

a)certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

20

0

0

20

 

b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

10

0

0

10

 

c)certificarea  timpului (data) prezentării documentului

15

0

0

15

 

9

Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

20

0

0

20

 

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

0

10

 
 

11

Întocmirea  protestelor de mare

30

0

0

30

 

12

Asigurarea probelor

50

0

0

50

 

13

Alte acte  notariale

50

0

0

50

 

 VI.  Supralegalizarea consulară                    

 

1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 
 
 

a)pentru persoane fizice

30

5

0

35

 

b)pentru persoane juridice

60

5

0

65

 

VII . Alte acțiuni consulare

 

1

Solicitarea unui act (cazier juridic etc.) sau a unei informații  din Republica Moldova

30

5

0

35

 

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sânt parte.

30

5

0

35