Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Titlu de călătorie

ELIBERAREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în următoarele cazuri:

 • au documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat;
 • au documentul de călătorie deteriorat;
 • au documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate ale solicitantului;
 • au documentul de călătorie de model ieșit din uz;
 • la neperfectarea anterioară a unui document de călătorie.

 

Acte necesare pentru obţinerea titlului de călătorie:

 • cererea de eliberare a titlului de călătorie;(descarcă aici)
 • două fotografii de mărimea 3,5cm x 4,5cm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii)
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
 • buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
 • paşaportul expirat sau deteriorat;
 • permisul de şedere;
 • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);
 • declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie, în cazul în care -documentul a fost pierdut sau furat;(descarcă aici)
 • declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie.(descarcă aici)

 

Pentru eliberarea unui permis de călătorie pentru minori trebuie depuse următoarele documente :

 • Formular de cerere de permis de călătorie  (descărcare);
 • Două fotografii biometrice (3,5 cm x 4,5 cm, proaspăt făcute pe fundal alb). Nu sunt acceptate fotografii alb-negru sau fotocopii;
 • Pasaportul Republicii Moldova, cartea de identitate și certificatul de naștere (original sau fotocopii), dacă există;
 • În caz de pierdere sau furt a pașaportului, declarația de pierdere, furt sau pierdere a pașaportului (descărcare);
 • Exemplu internațional de înregistrare multilingvă a nașterii pentru copiii născuți în Turcia (Formula A) – acest document nu necesită traducere și Apostila;
 • Pentru copiii nascuti in state acreditate, Egipt, Iordania si Liban conform cumulului, certificatul de nastere trebuie tradus in limba romana si atat originalul cat si traducerea trebuie sa fie certificate de Ministerul Afacerilor Externe al acestor tari.
 • Dacă un pașaport nu a fost eliberat înainte, o declarație că nu a fost eliberat niciun pașaport înainte (descărcare).

 

Taxa:

 • Minori- gratis
 • Adulţi - 15 Euro

 

Menţiuni: 

 • Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova.
 • Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.
 • În cazul în care deținătorul permisului de călătorie va călători pe uscat, este necesar să obțineți informații despre condițiile de tranzit de la Ambasadele țărilor de tranzit.