Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, domiciliaţi în RM sau în străinătate, apatrizilor si cetăţenilor străini care domiciliază permanent in Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă in Republica Moldova, în situaţia în care persoanele menţionate nu dispun de un paşaport pentru călătorii în străinătate din diferite motive (nu au fost documentaţi, pașaportul a fost pierdut, furat, deteriorat etc.).

 

Pentru eliberarea titlului de călătorie, solicitantul trebuie să prezinte următoarele:

 

  • Cererea de solicitare a titlului de călătorie - descarca și Declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie - descarca , precum și Declarația de pierdere/furt al documentului de călătorie (după caz) - descarca ;
  • Două fotografii biometrice 3,5 x 4,5 cm, color, pe fon alb;
  • O fotografie biometrică 10 x 15 cm, color, pe fon alb;
  • Originalul tuturor actelor de identitate de care dispune (paşaport, buletin de identitate, permis de conducere, alte acte) plus 1 copie;
  • Confirmarea achitării taxei consulare (Titlurile de călătorie pentru copii cu vârsta de până la 18 ani se perfectează gratuit).