Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Titlu de călătorie

ELIBERAREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în următoarele cazuri:

  • au documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat;
  • au documentul de călătorie deteriorat;
  • au documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate ale solicitantului;
  • au documentul de călătorie de model ieșit din uz;
  • la neperfectarea anterioară a unui document de călătorie.

Acte necesare pentru obţinerea titlului de călătorie:

  • cererea de eliberare a titlului de călătorie;
  • două fotografii de mărimea 3,5cm x 4,5cm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii)
  • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:

- buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;

- paşaportul expirat sau deteriorat;

- permisul de şedere;

- orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);

- declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie, în cazul în care -documentul a fost pierdut sau furat;

- declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie.

Taxa:

Minori- gratis

Adulţi - 25 Euro

Menţiuni: 

  • Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova.
  • Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.