Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.
Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.
Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.
Se supun transcrierii, în mod obligatoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanților pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.
Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise:
  • actele de naştere;

  • actele de căsătorie;

  • actele de desfacere a căsătoriei;

  • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;

  • actele de deces.

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în funcție de existența acordurilor bilaterale sau multilaterale între state.
Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente ale Turciei în conformitate cu Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976 (Formule A, Formule B și Formule C) nu trebuie apostilate și nici traduse.
Alte acte de stare civilă eliberate de autoritățile Turciei urmează a fi apostilate și traduse în limba română.
 
Condițiile privind transcrierea actelor de stare civilă prin intermediul Ambasadei:
Cererile de transcriere a certificatelor de naștere și căsătorie eliberate de către autoritățile turcești după 17.08.2001, se aplică, personal sau printr-un reprezentant mandatat cu procură autentificată notarial, la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova.
Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere şi certificatului de casatorie este de pînă la 45 zile.
Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Depunerea cererii de transcriere a certificatului de casatorie se face de unul dintre soti (de dorit de catre cetateanul Republicii Moldova )
 
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAȘTERE ELIBERATE DE AUTORITĂȚILE DIN TURCIA
ACTELE NECESARE :
 cererea privind transcrierea actului de naştere (descarcă aici)
 certificat de naștere multilingv, Formule A, emis de oficiul de stare civilă turcesc (Nüfüs Müdürlüğünde);
 pașapoartele sau buletinele valabile ale părinților;
 certificatul de căsătorie;
 
ATENȚIE! În cazul transcrierii certificatelor de naștere, taxa consulară și aferentă nu este
percepută.
 
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE ELIBERATE DE AUTORITĂȚILE DIN TURCIA
 ACTELE NECESARE :
   cererea privind transcrierea actului de căsătorie (descarcă aici)
 
 Certificatul de căsătorie multilingv, Formule B, emis de oficiul de stare civilă turcesc (Nüfüs Müdürlüğünde);
 actele de identitate valabile al cetățeanului Republicii Moldova ;
 certificatele de naștere al cetățeanului Republicii Moldova;
 Cartea de identitate (Kimlik) al cetățeanului Republicii Turcia;
 dovada privind achitarea taxei consulare și aferente – 25 EURO.
 
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAȘTERE ELIBERATE DE AUTORITĂȚILE DIN EGIPT, IORDANIA ȘI LIBAN
ACTELE NECESARE :
 cererea privind transcrierea actului de naştere (descarcă aici)
 certificatul de naștere (originalul și traducerea în limba română a certificatului de naștere trebuie să fie legalizat în prealabil de către Ministerul afacerilor externe sau misiunea diplomatică a Egiptului, Iordaniei sau Libanului din Turcia);
 pașapoartele sau buletinele valabile ale părinților;
 certificatul de căsătorie al Republicii Moldova ;
ATENȚIE! În cazul transcrierii certificatelor de naștere, taxa consulară și aferentă nu este
percepută.
 
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE ELIBERATE DE AUTORITĂȚILE DIN EGIPT, IORDANIA ȘI LIBAN
 ACTELE NECESARE :
 cererea privind transcrierea actului de căsătorie (descarcă aici)
 Certificatul de căsătorie (originalul și traducerea în limba română a certificatului de căsătorie trebuie să fie legalizat în prealabil de către Ministerul afacerilor externe sau misiunea diplomatică a Egiptului, Iordaniei sau Libanului din Turcia);
 actele de identitate valabile al cetățeanului Republicii Moldova;
 certificatele de naștere al cetățeanului Republicii Moldova ;
 pașaportul valabil al cetățeanului Egipt, Iordania sau Liban  ;
 dovada privind achitarea taxei consulare și aferente – 25 EURO.
Contul bancar al Ambasadei unde urmează a fi achitată taxa consulară
 
Beneficiar: Moldova Cumhuriyeti Ankara Buyukelciligi
Denumirea băncii: HalkBank
Denumirea filialei: Balgat/Ankara
Codul IBAN: TR66 0001 2009 4040 0058 0004 74
 
Codul SWIT:  TRHBTR2AXXX
Valuta: euro.