Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

A A A

Contacte

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

Adresa:
Str. Kaptan Pașa Sok. No.49, G.O.P., Çankaya, 06700
Ankara, Republica Turcia

Adresa de e-mail: ankara@mfa.gov.md
Fax: + 90 312 446 58 16

Afaceri politice: + 90 312 446 73 67

Cooperare comercial-economică:     + 90 312 446 56 27 (Ankara)

                                                             + 09 212 252 05 85 (Istanbul)

Cancelaria:   + 90 312 446 57 21
Secretariat:   + 90 312 446 55 27
(la acest număr de telefon se oferă informații cu privire la serviciile consulare și se efectuează programări prealabile)

Servicii consulare: + 90 312 446 56 27
(Luni, marți, miercuri, joi, vineri între orele 14.00-16.00 se oferă consultații consulare și se efectuează programări prealabile)

Serviciile consulare sunt prestate în baza programării prealabile accesând pagina web a ambasadei:  www.turcia.mfa.gov.md

E-mail pentru consultații și servicii consulare: ankara@mfa.gov.md

Atenție! – Înainte de a contacta cu privire la serviciile consulare sau de a transmite solicitările la adresa de e-mail, rugăm să consultați informațiile conținute pe pagini web a Ambasadei.

Telefon de urgență: + 90 538 687 21 01
Cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi în situaţie de urgenţă (deces, accident, situaţie de pericol sau cu caracter extraordinar, calamitate) sau persoanele care sunt în posesia unor asemenea informaţii vizând cetăţeni ai Republicii Moldova, pot apela numărul de urgenţă.

Atenţie! – La acest număr de telefon nu se furnizează informaţii consulare cu caracter general.

Centrul de Apel MAEIE

din Republica Moldova:  0 80 90 990
din străinătate:          +373 22 78 87 22

 

                       Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции

                                                         Республики Молдова

                       Посольство Республики Молдова в Турецкой Республике

Адрес:

Kaptan Paşa Sok. No. 49, G.O.P., Çankaya, 06700

Ankara, Турецкая Pеспублика

Электронная почта: ankara@mfa.gov.md

Факс:   +90 312 446 58 16

Политические вопросы:  +90 312 446 73 67

Торгово-экономическое сотрудничество:     +90 312 446 56 27 (Анкара)

                                                                               +90 212 252 05 85 (Стамбул)

Канцелярия:    +90 312 446 57 21

Секретариат:   +90 312 446 55 27

(По этому номеру телефона можно получить информацию о консульских услугах и предварительной записи)

Консульские услуги:  +90 312 446 56 27

(Консультации по консульским вопросам и предварительная запись осуществляется по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам с 14 до 16 часов)

Консульские услуги предоставляются по предварительной записи на сайте Посольства:  www.turcia.mfa.gov.md

Электронная почта для консультаций и консульских услуг:ankara@mfa.gov.md

Внимание! - Прежде чем обращаться в консульский отдел или отправлять запросы на адрес электронной почты, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, содержащейся на веб-странице Посольства.

Телефон экстренной помощи: + 90 538 687 21 01

Граждане Республики Молдова в чрезвычайной ситуации (смерть, несчастный случай, стихийное бедствие) или лица, располагающие такой информацией о гражданах Республики Молдова, могут позвонить по номеру службы экстренной помощи.

Внимание! - По этому номеру телефона не предоставляется общая консульская информация.

Колл-центр МИДЕИ РМ

из Республики Молдова: 0 80 90 990

из-за границы: +373 22 78 87 22